เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wire Binding Machine เครื่องเจาะเข้าเล่มขดลวดชนิด 3:1 รูเจาะสี่เหลี่ยม 34 รู สามารถปรับขอบกระดาษกับรูเจาะได้ 3,5,7 มม. สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ถึง 135 แผ่น สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุดครั้งละ 18 แผ่น สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ มี 2 แขน แขนเจาะและแขนบีบเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน ขนาดห่วงเกลียว 4.8 – 15.9 มม. ขนาดเครื่อง 475*310*220 น้ำหนักรวมประมาณ 13 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง รุ่น SD-08

เครื่องเจาะและเข้าแบบเล่มสันห่วง  BINDING MACHINE  รุ่น SD-08 เครื่องเจาะและเข้าเล่มในเครื่องเดียวกันขนาด 21 ห่วง (A4) เข้าเล่มเอกสารด้วยสันห่วงพลาสติก เจาะเอกสารได้ครั้งละ 8-10 แผ่น ( 70 แกรม) เข้าเล่มได้หนาสุด 150 แผ่น ( 70 แกรม ) ขนาดเครื่อง 21.5× 36.5×11 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-1500A21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-1500A21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม) เจาะเอกสารได้ครั้งละ 12-15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ ขนาดเครื่อง 38*26*12 น้ำหนัก 6.5 กิโล

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-1501A21

เครื่องเจาะเข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติก เครื่องเข้าเล่มสันห่วง  สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเเดียวด้วยระบบมือโยก เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม) เจาะเอกสารได้ครั้งละ 15 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ พัฒนาจากรุ่น  SD-1500A21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-2500B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2500B21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 20-25 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3 ระดับ ถึง 6 มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ ขนาดเครื่อง 43*40*20 ซม. น้ำหนัก 14.5 กก.

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments

เครื่องเข้าเล่มสันห่วง BINDING MACHINE รุ่น SD-2501B21

เครื่องเจาะและเข้าเล่มแบบสันห่วง BINDING MACHINE  รุ่น SD-2501B21 สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเดียวด้วยระบบมือโยก มี 2แขน แขนเจาะและแขนง้างสันห่วงเข้าเล่ม แยกอิสระในการทำงาน เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู ) เข้าเล่มเอกสารได้หนา 500 แผ่น เจาะเอกสารได้ครั้งละ 25-30 แผ่น ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารลึกตื้นได้ถึง 9  มม. สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ น้ำหนัก 15 กิโล พัฒนาจากรุ่น SD-2500B21

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , 0 Comments