เครื่องเจาะเข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติก

  • เครื่องเข้าเล่มสันห่วง  สามารถเจาะและเข้าเล่มได้ในตัวเเดียวด้วยระบบมือโยก
  • เข้าเล่มเอกสารได้กว้าง ขนาด A4 ( 21 รู )
  • เข้าเล่มเอกสารได้หนา 380 แผ่น (กระดาษ A4 80แกรม)
  • เจาะเอกสารได้ครั้งละ 15 แผ่น
  • ตั้งปรับระยะห่างของขอบเอกสารได้  3,6 มม.
  • สามารถเว้นใบมีดที่ไม่ต้องการเจาะได้ทุกใบ
  • พัฒนาจากรุ่น  SD-1500A21

ราคาปกติ: ฿4,200.00

ราคาพิเศษ : ฿3,500.00

Send Inquiry